Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE – TERMINARZ

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

Lp.

RODZAJ ZAJĘĆ

TERMIN

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

1.     

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

czwartek 13:05

co 2 tygodnie kl. V/ kl. VI naprzemiennie

 

mgr Paweł Baran

2.     

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego kl. IV

wtorek 12:10-12:55

 

mgr Alicja Bukała

3.     

Konsultacje przedmiotowe z j. polskiego kl. V i VI

 

Klub Miłośników Książki

kl. V i VI

wtorek 13:05-13:50

naprzemiennie

 

mgr Alicja Bukała

4.     

Koło dziennikarskie (Gazetka Jedynka)

Według potrzeb

 

mgr Alicja Bukała

5.     

Zajęcia wyrównawcze kl. III

 

piątek 11:20-12:05

mgr Bernadetta Gąska

6.     

Innowacja pedagogiczna kl. III

 

wtorek 12:10-12:55

mgr Bernadetta Gąska

7.     

Warsztaty malarskie

czwartek 12:10 – 13:20

mgr Bernadetta Gąska

8.     

Kółko komputerowe wspomagające nauczanie

aa przemian wtorek i środa

13:05 – 13:50

mgr Bogumiła Janik - Gwizdała

9.     

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

wtorek 12:10-12:55

mgr Wiesława Łoza

10. 

„Lubię ortografię” zajęcia ortograficzne kl. II

czwartek 12:10-12:55

mgr Wiesława Łoza

11. 

Konsultacje z j. angielskiego

poniedziałek 13:55 – 14:40

Mgr Bożena Buż

12. 

Przygotowanie do I Komunii

czwartek 12:10 – 12: 55

naprzemiennie kl. III a / kl. III b

s. Dolores

13. 

Innowacja kl. III a

 

         środa 12:10-12:55

 

mgr Halina Biestek

14. 

Zajęcia wyrównawcze kl. III a

 

piątek11:20-12:05

mgr Halina Biestek

15. 

ZHP

 

mgr Agnieszka Trawka - Ferenc

16. 

Koło Miłośników Książki

kl. I-III

 

poniedziałek 13:00 – 13:45

mgr Elżbieta Dąbrowska

17. 

„Ortograffiti

z Bratkiem”

 

poniedziałek11:20-12:05

środa 12:10-12:55

mgr Alicja Leśniak

18. 

Zajęcia z projektu Mega Misja

 

mgr Alicja Leśniak

19. 

Zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno społeczne

poniedziałek 11:05 – 11:35 kl. II

poniedziałek 12:10 – 12:40 kl. III b

wtorek 12:10 – 12:40 kl. III a

mgr Agnieszka Miszczyńska

20. 

SKS – piłka siatkowa

poniedziałek i środa 13:55-14:55

 

mgr Edyta Suszek - Kuźmiak

21. 

Kółko polonistyczne

 

poniedziałek 13:55-14:40

 

mgr Barbara Piernicka

22. 

ZHP

 

wtorek 13:55-14:40

 

mgr Barbara Piernicka

23. 

Gimzetka

Konsultacje przedmiotowe

 

poniedziałek 13:05  13:50

13:55 – 14:40

wtorek 13:55 – 14:25

mgr Daria Głodowska

24. 

Zajęcia z j. niemieckiego

 

wtorek 13:55-14:40

mgr Jadwiga Samagalska

25. 

Zajęcia wyrównawcze

 

czwartek 13:55-14:40

mgr Jadwiga Samagalska

26. 

Zajęcia z j. angielskiego kl. VI

 

poniedziałek13:55-14:40

mgr Justyna Standyło

27. 

Zajęcia dodatkowe z chemii

 

czwartek 13:55 – 14:40

mgr Joanna Gawron

28. 

Zajęcia dodatkowe z matematyki i fizyki kl. III

 

środa 13:55-14:4

 

mgr Agnieszka Pelczar

29. 

Zajęcia dodatkowe z matematyki kl. IV

 

poniedziałek13:05-13:50

mgr Katarzyna Wąsacz

30. 

Zajęcia dodatkowe  matematyki kl. VII

 

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z matematyki  kl. III a

co drugi poniedziałek 13:55 – 14:40

mgr Katarzyna Wąsacz

31. 

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z matematyki  kl. III b

co drugi wtorek 13:05 – 13:50

mgr Katarzyna Wąsacz

32. 

Konsultacje z historii i geografii

środa 13:55-14:40

 

mgr Ewa Chwajta

33. 

SKS

wtorek 13:55 - 14:40

piątek 13:05 - 13 :50

mgr Witold Rak

34. 

Konsultacje  z historii

środa 13:55-14:20 (SP, G)

 

mgr Witold Rak

35. 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

wtorek 13:55 - 14:40 (G)

środa 13:05-13: 50 (kl. IV-VI)

środa 13:55-14:40 (kl. VI-VII);

 

mgr Agnieszka Miszczyńska

36. 

Zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne

czwartek 13:55-14:40 (kl. VII)

mgr Agnieszka Miszczyńska

37. 

Kółko przedmiotowe,

 zajęcia indywidualne

czwartek 13:55 - 14:40

Ks. Mariusz Cymbała