Samorząd Uczniowski w Gimnazjum

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku realizuje w roku szkolnym następujące zadania:

 -  przeprowadza zbiórkę surowców wtórnych, z czego dochód jest przeznaczany na potrzeby szkolne;

 - przygotowuje tradycyjne pasowanie na gimnazjalistę oraz organizuje szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej;

 - jest organizatorem dyskotek szkolnych, wizyty św. Mikołaja, walentynkowej poczty; Dnia Wiosny ( turnieju międzyklasowego ), szkolnych jasełek, Szczodraków, pomaga  w organizacji  Dnia Otwartych Drzwi; konkursu „ Klasa z klasą”;

- bierze udział w sejmiku szkolnym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 w Chmielniku, w akcjach charytatywnych np. zbiórce zniczy, darów dla hospicjum dla dzieci;               

 - członkowie samorządu wykonują gazetki tematyczne na tablicy ściennej samorządu;

 - w czerwcu przeprowadza wybory do samorządu szkolnego na następny rok szkolny;

Spotkania  SU odbywają się raz w miesiącu, uczestniczą w nich przedstawiciele samorządów klasowych. Podczas spotkań omawiane są bieżące zadania, ustalany jest plan pracy dotyczący zadań długofalowych. 

Uczniowie kierujący pracą SU roku szkolnym 2012/2013 to: Damian Lekki – przewodniczący oraz Marlena Kotarba i Anna Krużel – członkinie szkolnego samorządu uczniowskiego.