Gazeta "Gimzetka"

„Gimzetka”

 

     Szkolna gimnazjalna gazetka ukazuje się w Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku prawie od początku istnienia szkoły, czyli od 2000 roku. W każdym  roku szkolnym przeciętnie wydawane jest 5 numerów „Gimzetki” ( każdy obejmuje dwa miesiące). Zespół redakcyjny liczy 8 osób ( w tym roku są to uczniowie z klasy Ia, IIb i IIIa ).

 „ Gimzetka”  redagowana jest wyłącznie przez uczniów, którzy, tworząc artykuły w różnych formach dziennikarskich, piszą przede wszystkim o szkole ( kronika szkolnych wydarzeń), o sprawach dotyczących swoich rówieśników, o sporcie. Młodzi dziennikarze przeprowadzają także wywiady, najczęściej z nauczycielami lub uczniami oraz zamieszczają własne próby literackie ( opowiadania, eseje, wiersze ),  recenzje filmów i książek. Podczas Dni Otwartych członkowie redakcji organizują zajęcia warsztatowe dla szóstoklasistów.

   Szkolne pisemko może poszczycić się dwoma wyróżnieniami w Podkarpackim Konkursie Gazetek Szkolnych, wysokim miejscem w ogólnopolskim konkursie „Forum Pismaków” w kategorii gazetek gimnazjalnych oraz pierwszym miejscem w Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Szkolnych w ramach projektu „ Trzymaj Formę”.