Gazeta "Jedynka"

 

 

     Gazetka szkolna ,,Jedynka” to czasopismo społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku. Ukazuje się systematycznie, co dwa miesiące, od sześciu lat. W listopadzie ukaże się już jej 31. cykliczny numer. Pismo ukazywało się dużo wcześniej, ale nieregularnie i bardzo okazjonalnie.

     Tradycją szkoły jest, że redagowaniem szkolnego pisemka zajmują się chętni uczniowie klasy VI pod opieką nauczyciela języka polskiego – pani Alicji Bukała. Na zajęciach koła dziennikarskiego, oprócz prac nad kolejnymi numerami gazetki, poznają różne tajniki dziennikarskiego fachu.

     W każdym numerze czasopisma można znaleźć stałe tematy: wywiady z interesującymi ludźmi, notatki prasowe o życiu szkoły, zadania dla najmłodszych czytelników, krzyżówkę, humor, konkursy z nagrodami. Od pomysłowości dziennikarzy szkolnych zależy, jakie interesujące materiały zostaną zamieszczone.

     Gazetka szkolna ,,Jedynka” jest doskonałą promocją szkoły w najbliższym środowisku.