Biblioteka Szkoły Podstawowej

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZAPRASZA

                   

                       PONIEDZIAŁEK – 10.00 – 11.00

                       WTOREK – 10.00 – 12.00

                       ŚRODA – 8.30 – 12.00

                       CZWARTEK – 10.00 – 12.00

                       PIĄTEK – 10.30 – 12.00

 

 

Informacje o bibliotece:

Biblioteka mieści się na parterze budynku szkolnego. Posiada jedno pomieszczenie – wypożyczalnię, w której wyodrębniony jest kącik czytelniczy. Ze zgromadzonego księgozbioru korzystają uczniowie  klas 0 – VI, nauczyciele i pracownicy szkoły. Czytelnicy mają wolny dostęp do wszystkich półek. W bibliotece jest zatrudniony jeden nauczyciel bibliotekarz.

 

Regulamin biblioteki:

  1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły.
  2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.
  3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.
  4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, może prosić o przedłużenie terminu zwrotu.
  5. Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczania większej ilości książek jednorazowo.
  6. Wypożyczone książki należy szanować. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
  7. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić (bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem).
  8. Z księgozbioru podręcznego czytelnik korzysta na miejscu.
  9. W bibliotece należy zachowywać się cicho, nie przeszkadzać innym.
  10. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie do biblioteki.