Wykaz podręczników na rok szk.2016/2017

Szkolny zestaw podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku w roku szkolnym 2016/2017

Klasa VI

L. p.

Przedmiot

Podręcznik - tytuł, autor, wydawnictwo

Numer dopuszczenia podręcznika

1.

 

 

 

 

 

Język polski

 

 

 

 

 

„Słowa na start”. M. Derlukiewicz. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Wydawnictwo Nowa Era. 

„Słowa na start” A. Wojciechowska,      A. Marcinkiewicz. Podręcznik do kształcenia języka . Część. 1 i 2. Wydawnictwo : Nowa Era.

338/5/2014

338/6/2014

 

 

2.

 

Język angielski

 

„World  Explorer 3” J. Heath, M. Crowford

Wydawnictwo : Nowa Era

497/3/2014

3.

 

Plastyka

 

„Plastyka”. Klasa 6. St. K. Stopczyk
Wydawnictwo: WSiP

440/3/2014

 

 

4.

 

Historia

 

„Wczoraj i dziś 6” G. Wojciechowski

Wydawnictwo: WSiP

443/3/2014

 

5.

Przyroda

„”Na tropach przyrody” M. Braun, W. Grajkowski, M. Więckowski

Wydawnictwo : Nowa Era .

554/3/2014

 

6.

 

 

Matematyka

 

 

„Matematyka z kluczem”. M. Braun, A. Makowska, M. Paszyńska

Wydawnictwo: Nowa Era

157/4/2011

 

7.

Technika

„Technika na co dzień” część 1 i 2 Podręcznik z ćwiczeniami. E. Bubak, E. Królicka, M. Duda

Wydawnictwo: WSiP

496/2/2012

496/3/2012

8.

Wychowanie fizyczne

brak

 

 

9

 

Religia

 

„Przemienieni przez Boga” Z. Marek

Wydawnictwo: WAM

   AZ-23-01/1-1 

 

 

 

 

 

Szkolny zestaw podręczników obowiązujących w Gimnazjum im. Szarych Szeregów

 w Chmielniku w roku szkolnym 2016/2017

Klasa III

L. p.

Przedmiot

Podręcznik - tytuł, autor, wydawnictwo

 

Numer dopuszczenia podręcznika

 

1.

język polski

„Po polsku” Literatura. Język. Komunikacja. Podręcznik do języka polskiego dla gimnazjum kl. III.

Autor: J. Malczewska, J. Olech, L. Adrabińska-Pacuła. Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

 

151/3/2011

 

 

2.

język angielski

Repetytorium Gimnazjalisty

Poziom podstawowy i rozszerzony

Wyd. Macmillan

Autorzy: Kotarowicz-Jasińska, Arkadiusz Mędela

 

3.

język niemiecki

„Magnet 3” Podręcznik dla gimnazjum.

Autor: Giorgio Motta. Wydawnictwo "LektorKlett".

98/3/2011

 

4.

historia

„Historia. Wiek XIX i wielka wojna” Podręcznik dla gimnazjum. Klasa III.

Autor: J. Chachaj, J. Drob.  Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

 

129/3/2011

5.

geografia

„Świat bez tajemnic” Podręcznik do geografii dla gimnazjum. Klasa III.

Autor: J. Kop, M. Kucharska, A. Witek-Nowakowska.

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

 

144/3/2010

6.

biologia

„Ciekawa biologia”Podręcznik dla gimnazjum. Część 1i Część 2.  autor - Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

 

 

35/3/2009

 

7.

chemia

„Ciekawa chemia” część 3. Podręcznik gimnazjalisty.

Autor: H. Gulińska.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

 

40/3/2009

8.

fizyka

„Spotkania z fizyką”Podręcznik dla gimnazjum. Część 3 i 4.

Autor: G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska.

Wydawnictwo „Nowa Era" Spółka z o.o.

 

93/3/2010

93/4/2011

9.

matematyka

„Matematyka 3”Podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum.

Autor: Z. Bolałek, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpinski, J. Lech, A. Mysior, K. Zarzycka.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe M. Dobrowolska Sp. j.

 

168/03/2011

10.

informatyka

„Informatyka – część 2”podręcznik dla gimnazjum

Autor: M. Kołodziej

Wydawnictwo OPERON

91/2/2009

11.

wych. fiz.

brak

 

12.

edukacja dla bezpieczeństwa

„Żyję i działam bezpiecznie” Podręcznik z ćwiczeniami dla klas 1 – 3 gimnazjum. Wydawnictwo Nowa Era.

 

17/2009

13.

zajęcia artystyczne

brak

 

14.

zajęcia artystyczne

brak

 

15.

zajęcia techniczne

„Zajęcia techniczne”     

Autor: W. Białka.

Wydawnictwo OPERON

199/2009

16.

religia

„Chodź z nami” Odsłonić twarz Chrystusa.

Autor: W. Kubik SJ

Wydawnictwo WAM

953/2006

17.

WDŻ

brak