EDUSCIENCE


 

EDUSCIENCE, EDUSCIENCE…

Jako jedna z wielu szkół w Polsce, w okresie od 1 września 2012r. do 30 listopada 2014r.,   braliśmy udział w realizacji innowacji „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”. W ramach realizacji projektu otrzymaliśmy tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem, zestaw do monitoringu przyrodniczego oraz profesjonalną kamerę, dzięki której możliwa była transmisja lekcji on-line prowadzonych w obserwatoriach Polskiej Akademii Nauk.

W dniach 11 – 12 października 2012r.  uczniowie  klasy Ia, biorącej udział w projekcie, wzięli udział w dwudniowej wycieczce edukacyjnej do Świdra koło Warszawy, w czasie której odbyli 14 godzin zajęć dydaktycznych. Uczestniczyli w warsztatach w Muzeum Ziemi PAN, warsztatach prowadzonych przez panią dendrolog w Łazienkach Królewskich, w zajęciach w Obserwatorium Geofizycznym w Świdrze, wycieczce dydaktycznej wzdłuż biegu rzeki Świder (badali wnętrze rzeki).

Rok później w dniu 10 października 2013r. uczniowie klasy biorącej udział w projekcie uczestniczyli w Pikniku EDUSCIENCE w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tyczynie. W ramach pikniku odbyły się zajęcia warsztatowe nt.: ścinanie białka, magnetyczne szaleństwo, kolorowa chemia oraz matematyczne rozmaitości. Uczniowie uczestniczyli również w lekcji dydaktycznej pt.
 „ Optyka – zabawa ze światłem” oraz obserwowali wszechświat w „miniplanetarium”.

W dniu 25 września 2014r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w pierwszym jednodniowym Festiwalu Nauki EDUSCIENCE, który odbył się w Miejskiej Hali Sportu i Rekreacji w Krośnie. W wydarzeniu uczestniczyło bardzo wielu uczniów z różnych szkół, na których czekały liczne niespodzianki, warsztaty, pokazy i konkursy z nagrodami.  Uczniowie uczestniczyli w pokazach naukowych pt. „Wybuchające arbuzy”, „Kolorowa chemia ognia”, „Suchy lód i bańkowe SHOW” oraz pokazach odbywających się w namiotach tematycznych: - Zailuzjowany świat – optyka; - Temperatura – jak zimny jest ciekły azot?; - Chemia kuchni – warsztaty pH;  - Zrób swoje DNA;  - Potęga elektryczności; - EkoBaterie – nasza przyszłość; - Gry i zabawy logiczne; - Praca, moc, energia; - Szaleństwo wody, czyli H2O w działaniu;  - Smocza genetyka;  - SlowMotion – nakręć swój własny film!; - Oto moja EkoFarma.

Realizując zadania projektu, uczniowie prowadzili obserwacje meteorologiczne przy użyciu stacji do monitoringu przyrodniczego. Wyniki obserwacji systematycznie umieszczali na portalu EDUSCIENCE. Zajęli 8. miejsce w ogólnopolskim konkursie aktywnego i systematycznego prowadzenia obserwacji, w ramach monitoringu przyrodniczego w roku szkolnym 2013/2014, w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod  i technologii EDUSCIENCE”.

W ramach realizacji projektu EDUSCIENCE przeprowadzono wiele godziny zajęć dydaktycznych wykorzystując nowoczesną platformę e-learningową, na której  zamieszczone są  lekcje z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Uczniowie często wykorzystywali do pracy na lekcjach tablice interaktywną. Realizując zadania projektu  uczniowie uczestniczyli w bezpośrednich transmisjach satelitarnych ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie, w transmisjach – lekcjach dydaktycznych on-line,  telekonferencjach  umożliwiających zadawanie pytań znanym naukowcom PAN i bezpośrednią z nimi interakcję.

Pomimo, iż czas realizacji projektu dobiegł końca, w dalszym ciągu w pracy z młodzieżą wykorzystujemy zasoby platformy edukacyjnej, bierzemy udział w transmisjach on-line oraz wykorzystujemy zestaw do monitoringu przyrodniczego do prowadzenia obserwacji meteorologicznych.

Dzięki możliwości uczestniczenia w projekcie Eduscience, poprzez żywy kontakt ze światem nauki, wśród uczniów wzrosło zainteresowanie naukami ścisłymi (fizyką, chemią, biologią, geografią, matematyką). Uczniowie realizujący projekt EDUSCIENCE, zarażeni „pasją naukową”, czerpiąc inspiracje z Pikniku oraz Festiwalu Nauki Eduscience, w dniu Święta Edukacji Narodowej (14 października 2014r.), przygotowali (wraz z opiekunami) spektakularne pokazy z fizyki i chemii dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Podczas pokazów uczniowie mogli zobaczyć: lewitujący globus, ocean w butelce, ciecz nienewtonowską, lewitujące jajko, chmurę w butelce, wybuchający wulkan, mini tornado, nurka w butelce, tęczę w mleku, kule plazmową, budowę obwodów elektrycznych, poduszkowiec i wiele innych ciekawych doświadczeń. „Pasjonaci nauk ścisłych” pokazali również swoim młodszym kolegom zestaw do monitoringu przyrodniczego, oraz nauczyli ich odczytywania pomiarów meteorologicznych (siły i kierunku wiatru, temperatury i wilgotności powietrza, ilości opadów, itp.) Pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że wśród wszystkich uczniów naszej szkoły wzrośnie zainteresowanie przedmiotami przyrodniczymi.

Uczniowie realizujący projekt EDUSCIENCE po raz kolejny zaprezentowali się 19 marca 2015r., podczas Dni Otwartych Drzwi w Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku. Na specjalnie przygotowanych stanowiskach naukowych młodzież, pod „okiem” opiekunów,  przeprowadzając wielorakie doświadczenia fizyczno – chemiczne pokazała, że nasza szkoła poprzez żywy kontakt ze światem nauki  rozwija  zainteresowania uczniów naukami ścisłymi. Szóstoklasiści (wszystkich Szkół Podstawowych z Gminy Chmielnik) z dużym zainteresowaniem i zaciekawieniem oglądali: sztuczne chmury, dymiące wulkany, chemiczne mieszanki, pola magnetyczne, rozcinanie szklanej butelki za pomocą sznurka i ognia itd. Uczniowie mogli samodzielnie wykonać gluta z boraksu oraz skosztować przygotowane przez siebie żelki. Niemałą atrakcją okazał się również olbrzymi balon wypełniony ciepłym powietrzem, który wzlatywał aż pod sam sufit sali gimnastycznej. Uczniowie klas szóstych zadawali prowadzącym pokazy wiele pytań, co świadczyć mogło o budzącej się naukowej ciekawości uczniów.

Przygoda uczniów klasy IIIa z projektem EDUSCIENCE dobiega końca, ale mam nadzieję, że zaszczepili Oni zainteresowanie przedmiotami przyrodniczymi wśród swoich młodszych kolegów, zarówno z gimnazjum jak i szkoły podstawowej.

Dziękujemy, że mogliśmy uczestniczyć w realizacji innowacji „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE” i poprzez żywy kontakt ze światem nauki, transmisje on-line, bezpośrednie transmisje satelitarne ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie, zasoby platformy e-learningowej rozwijać i doskonalić swoją wiedzę z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.

Szkolny Administrator: Katarzyna Wąsacz


Nasza przygada z projektem edukacyjnym „Eduscience”

            Czas bardzo szybko upłynął. Niestety, musieliśmy się w tym roku pożegnać  z „Eduscience”. Ale na wstępie chcemy powiedzieć Wam kilka słów o tym projekcie. Był to projekt edukacyjny, który miał na celu pogłębienie naszej wiedzy.

Poprzez lekcje prowadzone na specjalnej platformie stworzonej dla potrzeb „Eduscience”, mogliśmy zajrzeć w głąb nauk przyrodniczych, poznać ciekawe zagadnienia związane z matematyką, zagłębić się w tajemnicach biologii, zrozumieć przebieg reakcji chemicznych, nauczyć się podstawowych praw fizycznych, dowiedzieć się, gdzie leżą odpowiednie krainy geograficzne oraz poćwiczyć porozumiewanie się w języku obcym, jakim jest język angielski.

Mieliśmy również możliwość oglądania ciekawych transmisji on-line, które były prowadzone przez naukowców ze Spitsbergenu. Było to dla nas bardzo interesujące doświadczenie. W transmisjach poruszane były tematy dotyczące, np. życia zwierząt na Biegunie Północnym, ukształtowania terenu w tym miejscu oraz… liczb pierwszych i złożonych. Podczas transmisji widzieliśmy prowadzącego, mieliśmy z nim kontakt, mogliśmy, poprzez chat, porozumiewać się z nim, zadawać pytania oraz odpowiadać na pytania, które dana osoba nam zadawała.

Naszym codziennym zadaniem było obserwowanie pogody. Dzięki stacji meteorologicznej, którą otrzymaliśmy w ramach projektu, mogliśmy odczytywać i notować na platformie wyniki naszych pomiarów. Nasz wysiłek się opłacił i jako klasa zajęliśmy 8. miejsce w ogólnopolskim konkursie dotyczącym systematyczności odczytywania pomiarów pogody.

Również bardzo ciekawym doświadczeniem była dwudniowa edukacyjna wycieczka do Warszawy, którą odbyliśmy,  kiedy byliśmy w I klasie (październik 2012r.). Jako młodzi – jeszcze - pasjonaci nauk przyrodniczych (nie mieliśmy podziału na przedmioty przyrodnicze     w szkole podstawowej) pojechaliśmy na tę wycieczkę z wielkim optymizmem. W pamięci każdego z nas na pewno została przyjazna atmosfera panująca podczas pobytu w Warszawie.  Pierwszego dnia zwiedziliśmy centrum badawcze. Mieliśmy tam lekcje dotyczące ekologii. Dzięki zaprezentowaniu nam bardzo ciekawych materiałów  nauczyliśmy się,  jak należy dbać o naszą planetę, tak, aby dobrze nam się na niej mieszkało. Później mieliśmy jeszcze zajęcia     z matematyki oraz geografii, na których mogliśmy dowiedzieć się, jaki klimat panuje na poszczególnych kontynentach. Wieczorem każdy był bardzo ciekawy, co przyniesie kolejny dzień. Było nam trudno zasnąć, ponieważ każdy z nas chciał podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat przeprowadzonych zajęć. Drugi dzień w stolicy przywitał nas małym przymrozkiem, ale pokrzepialiśmy się tym, że świeciło słońce i byliśmy pełni optymizmu i motywacji do zajęć, które nas czekały. Po śniadaniu, które zjedliśmy ze smakiem, udaliśmy się do centrum badawczego. Naszym pierwszym zadaniem było wykonanie pomiarów temperatury powietrza oraz ciśnienia. Pan przewodnik, który zarazem był także przyrodnikiem, pokazał nam, jak się tego dokonuje. Było trochę zimno, ale przebrnęliśmy przez to zadanie. Potem poszliśmy do pomieszczenia, w którym zapisywane były pomiary z odpowiednich dni. Kolejne zadanie dotyczące biologiczno-chemicznej strony nauk przyrodniczych to badanie wody w pobliskiej rzece. Na zewnątrz było już ciepło, a my przeszliśmy przez las i znaleźliśmy się nad rzeczką, która na pierwszy rzut oka nie wydawała się zbyt duża. Do specjalnych próbówek nabieraliśmy wody i patrzyliśmy, czy ma ona w sobie jakieś znaczące zanieczyszczenia. Z naszych badań wynikało, że jest to rzeka dosyć czysta, co potwierdził pan przewodnik. Po zajęciach czekał nas jeszcze pyszny obiad, a po nim, ze smutnymi minami musieliśmy wracać do Chmielnika. Nabyta w Warszawie wiedza nigdy nie zostanie utracona.

W ramach projektu „Eduscience” mogliśmy również uczestniczyć w Pikniku Edukacyjnym w Tyczynie  oraz festiwalu Nauk „Eduscience” w Krośnie.

W klasie II wybraliśmy się na Piknik Edukacyjny do Tyczyna. Gimnazjum  w Tyczynie również realizowało projekt „Eduscience” i dlatego byli organizatorami pikniku. Przyjęto nas bardzo serdecznie. Poznaliśmy parę ciekawych osób, które pokazały nam, jak można bawiąc się - uczyć. Podczas pikniku odbywały się zajęcia z poszczególnych nauk przyrodniczych. Z  biologii uczyliśmy się o białku, z chemii poznaliśmy odczyny kwasowe i zasadowe oraz zabarwienia poszczególnych wskaźników po dolaniu ich do odpowiednich roztworów. Wszystkie doświadczenia mogliśmy wykonywać samodzielnie. W dziale związanym z matematyką czekał na nas bardzo fascynujący świat figur. Potem przeszliśmy do fizyki, gdzie zgłębiliśmy wiedzę na temat magnetyzmu. Dzień w Tyczynie zakończył się  pokazem w przenośnym planetarium. Była to duża dmuchana kula, do której trzeba było wejść. Potem zasuwało się otwór i patrzyło w górę, gdzie, na sztucznie stworzonym niebie, widać było różne planety oraz gwiazdy.

W Krośnie również gościliśmy na Festiwalu Edukacyjnym. Było dość ciepło, więc odbywał się on na zewnątrz. Na placu porozstawiano poszczególne „stoiska”. Podchodziliśmy do nich i oglądaliśmy pokazy demonstrowane przez studentów. Było tam stoisko z kulą elektromagnetyczną. Miała ona 5000V, ale po dotknięciu nie zabijała człowieka -  dowiedzieliśmy się, dlaczego. Zobaczyliśmy, jak działa ciekły azot. Na „stoisku” biologicznym można było zbadać własne DNA. Podczas pikniku na scenie odbywały się pokazy i konkursy naukowe. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się namiot w kształcie gigantycznego igloo, w którym wszyscy mogli nakręcić swój własny film, SlowMotion.

Projekt „Eduscience” będziemy wspominać jako bardzo ciekawe doświadczenie. Poprzez badania, zabawy, konkursy, transmisje on-line mogliśmy pogłębić swoją wiedzę, a przy tym także świetnie się bawić. Projekt otworzył nam oczy na tajniki zmieniającego się świata. Dzięki nabytej wiedzy będzie nam łatwiej przełamywać bariery, które stawia przed nami świat.

 Wiktoria Wąsacz, Katarzyna Witowska, Gabriela Kozłowska

 


Festiwal Nauki EDUSCIENE

25 września 2014, godzina 7:00

Po raz kolejny udajemy się ( uczniowie  IIIa  oraz  - tym razem - część uczniów z klas: Ib, IIa i IIb ) na Festiwal Nauki EDUSCIENCE, który tego dnia odbywa się w Krośnie.

 

25 września 2014, godzina 10:00

Festiwal nauki trwa. Na scenie można zobaczyć m.in. pokaz naukowy Wybuchające Arbuzy. Jest to pierwszy z sześciu zaplanowanych pokazów. Wybuchające Arbuzy robią naprawdę ogromne wrażenie. Chwilę później rozpoczyna się edu – konkurs z nagrodami. Wygrać można atrakcyjne nagrody m.in. robota solarnego czy drewniane gry logiczne. Atrakcją imprezy jest występ Gwiazdy Festiwalu – pana Pawła Ziemnickiego, prezentera w planetarium Centrum Nauki Kopernik. Konferansjer przeprowadza bardzo ciekawy wywiad i zaprasza wszystkich do specjalnego namiotu, w którym  Gwiazda  Festiwalu prowadzi fascynujące eksperymenty i pokazy z fizyki, chemii oraz gry z Platformy EDUSCIENCE.

Jednocześnie w dwunastu innych namiotach można np. zobaczyć  swoje DNA, sprawić, by świeczka zaczęła pływać a kwiat zamarzać, sprawdzić jak zimny jest ciekły azot i co się dzieje, gdy włożymy do niego balon, dotknąć kuli, przez którą przepływa 5000 V oraz zobaczyć prawdziwą farmę wiatrową. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się wielki namiot w kształcie kuli, w którym można nakręcić w zwolnionym tempie – SlowMotion film ze swoim udziałem. Każdy z nas uczestniczy także w bańkowym show, czyli puszcza bańkę mydlaną gigantycznych rozmiarów. (Dla zainteresowanych - harmonogram Festiwalu obejmował następujące pokazy naukowe i eksperymenty: „Suchy lód i bańkowe SHOW”, „Kolorowa chemia ognia”, „Zailuzjowany świat –optyka”, „Temperatura – jak zimny jest ciekły azot?”,„Chemia kuchni - warsztaty pH”,„ Zrób swoje DNA”, „Potęga elektryczności”,

„EkoBaterie – nasza przyszłość”,„Gry i zabawy logiczne”, „Praca, moc, energia”,  „Szaleństwo wody, czyli H2O w działaniu”, „Smocza genetyka”, „ SlowMotion – nakręć swój własny film!”,„Oto moja EkoFarma” ).

 

25 września 2014, godzina 15:00

 Kończy się Festiwal Nauki w Krośnie, ale, dzięki niemu po raz kolejny przekonaliśmy się ze nauka chemii i fizyki nie musi być nudna. Wszystkie pokazy pozwoliły nam lepiej zrozumieć świat, który nas otacza. W drodze powrotnej do domu atrakcją była… wizyta w popularnej restauracji.

 

Gabriela Kozlowska

 


Klasa IIa w  projekcie edukacyjnym Eduscience

I w tym roku szkolnym nasza klasa, czyli II a kontynuuje udział w trzyletnim projekcie Eduscience. Ale może na początku: co to jest Eduscience?

Projekt Eduscience jest jednym z największych projektów edukacyjnych w Polsce, jak również projektów innowacyjnych z zakresu edukacji przyrodniczej. Projekt zapewnia „żywe” i fascynujące poznawanie świata nauk matematyczno-przyrodniczych.

W ramach projektu powstała nowoczesna platforma e-learningowa, na której są zamieszczane lekcje z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, stworzone przez nauczycieli praktyków pod okiem specjalistów metodyków w oparciu o zagadnienia udostępnione przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych  w Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet. Platforma tworzy niepowtarzalne dotąd środowisko pracy dla nauczycieli, naukowcy prowadzą dyżury on-line, dzięki którym nauczyciele mogą, na bieżąco, podczas własnych lekcji, konsultować zagadnienia naukowe.

Każda szkoła uczestnicząca w projekcie otrzymała tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem oraz zestaw do monitoringu przyrodniczego. Zostały także zakupione profesjonalne kamery, dzięki którym możliwa jest transmisja lekcji on-line prowadzonych w obserwatoriach Polskiej Akademii Nauk. W trakcie realizacji projektu zorganizowanych zostanie 12 festiwali nauki oraz 64 pikników Eduscience w zakresie nauk przyrodniczych. Uczniowie szkół biorących udział w projekcie mają możliwość odwiedzenia obserwatoriów geofizycznych w trakcie 250 wycieczek dydaktycznych (po jednej dla każdej klasy biorącej udział w projekcie).                                            

 Źródło: http://www.eduscience.pl/strony/opis-projektu

            W bieżącym roku szkolnym nasza klasa, zgodnie z programem projektu, kontynuuje również własne pomiary pogody. Codziennie,  na długiej przerwie,  dyżurny zostaje w klasie i wpisuje pomiar do internetu. Pomiarów „pomagają” nam dokonywać: wiatromierz, termometr i deszczomierz, zamontowane na budynku szkoły.

            W październiku mieliśmy również okazję wybrać się na piknik edukacyjny do Gimnazjum w Tyczynie i poznać tam tajniki otaczającego nas świata. Na zajęciach z biologii poznawaliśmy białko. Kiedy się ścina, a kiedy nie.  Na zajęciach z chemii sprawdzaliśmy jak barwią się wskaźniki, np. fenoloftaleina, czy oranż metylowy w occie i wodzie destylowanej. Na zajęciach z matematyki poznawaliśmy tajniki pól powierzchni, a na zajęciach z geografii widzieliśmy działanie magnezu. Potem oglądaliśmy jeszcze eksperymenty fizyczne i chemiczne np. wybuchy. Na końcu poszliśmy do przenośnego planetarium i tam, na sztucznym niebie,  obejrzeliśmy „film” o tajemnicach Wszechświata. Planetarium miało kształt napompowanej kuli, do której wchodziliśmy przez niewielki otwór. Na początku trochę się baliśmy, ale potem stwierdziliśmy, że watro było. Pokaz był cudowny, nie spodziewaliśmy się tak niesamowitych efektów.

            Na lekcjach bardzo często wykorzystujemy zasoby zgromadzone na platformie. Mieliśmy lekcję  on-line. Była to transmisja ze Spitsbergenu. Oglądaliśmy również transmisję              „matematyczną”: o liczbach.                                        

                                                                                     Wiktoria Wąsacz i Katarzyna Witowska


W ramach projektu Edusciene klasa II a realizująca zadania projektowe  wzięła udział  w  pikniku edukacyjnym w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tyczynie.

Biola, chemia, matma i fiza… inaczej

 

 Spotkanie – nazywane w projekcie piknikiem edukacyjnym -  rozpoczął taniec w wykonaniu dziewczyn z tyczyńskiego gimnazjum. Potem  odbył  się pokaz kilku doświadczeń z zakresu matematyczno-przyrodniczego, a po nim poszliśmy na warsztaty, na których wykonywaliśmy doświadczenia związane z chemią, fizyką, matematyką oraz magnetyzmem.

Kolejnym punktem pikniku była lekcja dydaktyczna  ucząca nas wykonania mikroskopu, przez który mogliśmy dostrzec organizmy, niewidoczne gołym okiem, zanieczyszczające wodę z jeziora. Na zakończenie zajęć udaliśmy się do przenośnego planetarium, w którym,  na ścianach dmuchanej kuli, wyświetlano symulację Układu Słonecznego, planet i gwiazd.

            Podczas pikniku, w sali gimnastycznej, przez cały czas były udostępnione stanowiska, przy których wykonywane były interesujące doświadczenia.

            Dzień piknikowy na pewno nie był nudny.

Gabriela Kozłowska

                                                                                                                                                                       


Świder – czyli gimnazjaliści w świecie nauki

          Zgodnie z planem realizacji zadań projektu EDUSCIENCE, w dniach 11-12 października 2012 roku,  klasa Ia  udała się na wycieczkę do Świdra.

Muzeum Ziemi i Łazienki

    Pierwszego dnia zwiedzaliśmy w Warszawie Muzeum Ziemi PAN.  Zobaczyliśmy tam wiele ciekawych minerałów i skał. Po obiedzie pojechaliśmy do parku -  Łazienek Królewskich. Pani przewodnik opowiadała nam o rosnących tam drzewach,  o tym, czym się charakteryzują. Główną atrakcją (tak myślę) oprócz drzew były wiewiórki,  które przychodziły i  jadły z ręki żołędzie. Oprócz nich były również pawie, które dokarmiała starsza pani.  

 Obserwatorium w Świdrze

     Następnego dnia udaliśmy się do Obserwatorium Geofizycznego w Świdrze. Pan instruktor przedstawił nam krótką prezentację na temat historii geofizyki. Następnie zapoznał nas z aparaturą stosowaną do pomiarów pól magnetycznych i elektrycznych Ziemi oraz parametrów meteorologicznych.  Po przerwie wróciliśmy do obserwatorium. Nasi przewodnicy krótko opowiedzieli  o ukształtowaniu brzegu i dna  rzeki, nad którą leży Świder oraz o tym,  czym oni, jako naukowcy  się zajmują. Następnie udaliśmy się do „domku modrzewiowego”, w którym  zobaczyliśmy wystawę o badaniach polarnych prowadzonych przez naukowców Instytutu Geofizycznego w Stacji Polarnej na Spitsbergenie.

Wzdłuż rzeki

   Po kilku minutach wyruszyliśmy na krótką wycieczkę wzdłuż rzeki Świder. Mogliśmy teraz na własne oczy zobaczyć to, o czym wcześniej mówili nam naukowcy.  W czasie tej wędrówki wykonywaliśmy także doświadczenia.

Po zakończeniu wizyty w obserwatorium udaliśmy się do autokaru i wróciliśmy do Chmielnika.                                                                                              

                                                                                                          Gabriela Kozłowska

 

       

      


                     Nauka to nie tylko wkuwanie ...

Projekt Eduscience  jest jednym z największych projektów edukacyjnych w Polsce. Podzielony jest on na cztery etapy: dla klas I – III, dla szkół podstawowych, dla gimnazjów oraz dla szkół ponadpodstawowych. Po okresie testowania   Eduscience został  udostępniony innym szkołom. Warunkiem było zgłoszenie szkoły do projektu. Szczęśliwie, nasze gimnazjum zostało wybrane do jego realizacji ( szczęśliwie, bo takich szkół w naszym województwie  jest niewiele )

Program zapewnia nam fascynujące i ciekawe poznawanie świata  z zakresu matematyczno-przyrodniczego. Mamy także okazję uczestniczyć  w bezpośrednich transmisjach satelitarnych ze Stacji Polarnej. Jednym z takich przekazów było uroczyste otwarcie  projektu. Poza tym, w ramach projektu, mamy możliwość, m. in.  demonstrowania eksperymentów  przez nas wykonanych, wyjazdów do obserwatoriów astronomicznych i innych placówek naukowych, dostępu do nowoczesnych  metod edukacji.                                                       

         Kilka słów o …stacji polarnej

Polska Stacja Polarna „Hornsund” znajduje się w południowej części wyspy Spitsbergen w archipelagu Svalbard, za kołem polarnym. Zlokalizowana jest na niezwykle malowniczym obszarze nad Zatoką Białego Niedźwiedzia. Jest to najdalej na północ wysunięta całoroczna polska placówka naukowa. Naukowcy przebywający w stacji Hornsund także biorą udział w Projekcie EDUSCIENCE. Dzięki bezpośredniej łączności ze Spitsbergenem uczniowie będą mogli poznać warunki panujące w stacji polarnej. Dowiedzą się,  skąd pobiera się wodę do picia i mycia, jak produkuje się prąd na tym polarnym pustkowiu i co robi się ze śmieciami. Dzięki lekcjom prowadzonym on-line uczniowie  będą mogli sami porozmawiać z uczestnikami wypraw polarnych na Spitsbergenie.  Polska Stacja Polarna na Spitsbergenie to niezwykłe miejsce, położone  w sercu dzikiej, pięknej arktycznej przyrody,  w którym obecność polskich naukowców nieprzerwanie trwa od dziesiątków lat.

 

       Kilka słów o wycieczce do Świdra…

Podwarszawskie obserwatorium  w Świdrze zajmuje się badaniami pól magnetycznych i elektrycznych Ziemi, parametrów meteorologicznych oraz zanieczyszczeń powietrza. Jest pierwszym obserwatorium magnetycznym na ziemiach polskich,   w którym rozpoczęto ciągłe pomiary natężenia pola magnetycznego Ziemi.                                

Miejscem pierwszego dnia wycieczki będzie Warszawa. Mieszczą się tam ośrodki i instytucje Polskiej Akademii Nauk, zajmującej się badaniem Ziemi  i upowszechnianiem wiedzy o niej. Jednym z nich jest Muzeum Ziemi PAN, gdzie uczniowie poznają minerały i skały występujące w otaczającym nas świecie oraz dowiedzą się, w jaki sposób skały i skamieniałości mogą być użyte do odtworzenia dziejów naszej planety, a także - czym jest dryft kontynentów. Podczas wizyty w Parku  w Łazienkach uczestnicy zaobserwują związek miedzy rośliną a siedliskiem, poznają modyfikacje  i deformacje roślin, jakim ulegają one na skutek rozwoju w warunkach zmienionych przez człowieka.

Drugi dzień rozpocznie się od odwiedzenia Obserwatorium Geofizycznego w Świdrze. Uczniowie poznają historię badań geofizycznych, zapoznają się z aparaturą stosowaną do pomiarów pól magnetycznych i elektrycznych Ziemi, parametrów meteorologicznych, zanieczyszczeń powietrza oraz dowiedzą się, jakie zjawiska elektryczne zachodzą w atmosferze. Tego samego dnia uczestnicy wycieczki poznają jeden  z prawych dopływów Wisły – rzekę Świder. Podczas wycieczki wzdłuż rzeki wykonają podstawowe pomiary rzeki, jej doliny, nurtu, wykonają obserwacje terenowe.

Ciekawostką oferowaną przez obserwatorium jest utworzenie w tzw. „domku modrzewiowym”  - dawnym obserwatorium magnetyzmu ziemskiego, wystawy o badaniach polarnych.   

   Źródło: www.eduscience.pl/">http://www.eduscience.pl/">www.eduscience.pl

 

Gabriela Kozłowska