Plan współpracy z rodzicami - r. szk.2017/2018

PLAN WSPÓŁPRACY

Z RODZICAMI

 

w roku szkolnym 2017/2018

 

1.  Każdy z rodziców powinien:

uczestniczyć w życiu szkoły i klasy, w zebraniach i prelekcjach poświęconych zagadnieniom dydaktyczno – wychowawczym, w uroczystościach szkolnych , w działaniach wychowawczych

- współpracować ze szkołą – zgodnie z jej założeniami wychowawczymi i dydaktycznymi.

 

2.  Rodzic  zobowiązany jest do:

– stałego kontaktu ze szkołą

– informowania szkoły o nieobecności ucznia, usprawiedliwienia absencji w formie pisemnej lub telefonicznej

– systematycznej pracy z dzieckiem w domu

 

3.  Rodzice powinni:

– dbać o odpowiedni wygląd swojego dziecka zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole

- dbać o odpowiednie przygotowanie dziecka do zajęć lekcyjnych

 

 

 

 

Harmonogram spotkań z rodzicami

 

Lp.

Data

Godzina

Tematyka

1.       

12

września 2017 r.

16.00

Spotkanie organizacyjne – zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego 2017/2018

-Zapoznanie rodziców z pracą pedagoga szkolnego w nowym roku szkolnym

- Informacje na temat prowadzonych zajęć pozalekcyjnych

- Spotkanie z wychowawcami klas – zapoznanie z dokumentami szkoły (Statut, Szkolny Program Profilaktyczno-Wychowawczy, Plan Pracy Wychowawcy).

- Wybór Rad Oddziałowych i Rady Rodziców

 

2.       

17listopada 2017 r.

16.00

- Pedagogizacja rodziców n.t.„Dziecko bezpieczne w sieci – granice kontroli rodzicielskiej”

- Spotkanie z wychowawcami klas – analiza osiągnięć dydaktyczno –wychowawczych uczniów.

3.       

25stycznia 2017 r.

16.00

- Przedstawienie wyników klasyfikacji półrocznej

 

- Pedagogizacja rodziców n/t.  „Znaczenie wzmocnień pozytywnych w wychowaniu”

 

4.       

16 kwietnia 2017 r.

16.00

- Spotkanie z wychowawcami klas – bieżąca analiza osiągnięć uczniów.

- Zapoznanie rodziców klas III Gimnazjum z procedurami egzaminu gimnazjalnego

- Omówienie wyników testów próbnych

5.       

Maj 2017 r.

 

„Wywiadówka inaczej” – organizują wychowawcy klas