Kalendarz roku szk. 2017/2018

 

 

KALENDARZ

ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. POR. JANA BAŁDY

GIMNAZJUM IM. SZARYCH SZEREGÓW

W CHMIELNIKU

 

L.p.

DZIAŁANIE

 

TERMINY

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r.

 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23- 31 grudnia 2017 r.

 

3.

Ferie zimowe

29 stycznia - 11lutego 2018r.

 

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia  2018 r.

 

5.

Egzamin gimnazjalny  klas III

- część humanistyczna

-część matematyczno-przyrodnicza

- język obcy nowożytny

na poziomie podstawowym

- język obcy nowożytny

na poziomie rozszerzonym

 

 

18 kwietnia 2018r. godz. 9.00

19 kwietnia 2018r. godz. 9.00

 

20 kwietnia 2018r. godz. 9.00

 

20 kwietnia 2018r. godz. 11.00

6.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

 

30 -31października 2017r.

18 - 20 kwietnia 2018r. (egzamin gimnazjalny – wolne dla SP i

klasa II G)

30 kwietnia 2018r. – kl. I-II(G)

2 maja 2018r.

 1 czerwca 2018r.

8.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018r.

9.

Ferie  letnie

23 czerwca -31 sierpnia 2018r.

 

10.

Terminy ogólnoszkolnych spotkań z rodzicami:

Podsumowujące I półrocze:

 

12 września 2017r.

17 listopada 2017r.

25 stycznia 2018r.

16 kwietnia 2018r.

maj 2018r. - wywiadówka inaczej

11.

Terminy poinformowania o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania:

 

 

I półrocze

4 stycznia 2018r. SP1

5 stycznia 2018r. G

II półrocze

30 maja 2018r. SP1

4 czerwca 2018r. G

 

12.

Test diagnozujący w klasie  IV

Do 30 września 2017r. – nauczyciele poszczególnych przedmiotów

 

13.

Próbny egzamin gimnazjalny dla klas

III G

 

Do 10 grudnia 2017r.

 

 

14.

Terminy wystawienia wszystkich ocen w dziennikach lekcyjnych  z poszczególnych przedmiotów:

 

 

I  półrocze

18 stycznia 2018r. SP1

19 stycznia 2018r. G

 

II półrocze

11 czerwca 2018r. SP1

14 czerwca 2018r. G

15.

Terminy klasyfikacyjnych posiedzeń  Rady Pedagogicznej:

 

·        Klasyfikacja za I półrocze

 

 

·        Klasyfikacja za II półrocze

 

·        Posiedzenie podsumowujące pracę dydaktyczną w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 

 

22 stycznia 2018r. SP1

23 stycznia 2018r.  G

 

15 czerwca 2018r. SP1

18 czerwca 2018r. G

 

25 czerwca 2018r. SP1

26 czerwca 2018r. G