Archiwum r.szk. 2014/2015

ROK SZKOLNY 2014/2015


Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

 Warszawa, 18 czerwca 2015 r.

 

 

Reforma podręcznikowa – harmonogram wprowadzania zmian

Przypominamy, że w roku szkolnym 2015/2016 rodzice uczniów klas I, II, i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum nie będą kupować podręczników lub materiałów edukacyjnych niebędących podręcznikami oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zapewnienie tych podręczników i materiałów jest zadaniem szkoły - rodzice nie mogą ponosić kosztów związanych z ich zakupem.

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie otrzymują:

Klasy I - II szkoły podstawowej:

1. podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, które zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania,

2. podręczniki lub materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego,

3. materiały ćwiczeniowe.

 

Klasa IV szkoły podstawowej:

1. podręczniki lub materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2. materiały ćwiczeniowe.

 

Klasa I gimnazjum:

1. podręczniki lub materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2. materiały ćwiczeniowe.

 

W roku szkolnym 2016/2017 bezpłatnym dostępem do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych zostaną objęci uczniowie klas I – V szkoły podstawowej oraz uczniowie klas I-II gimnazjum.

W roku szkolnym 2017/2018 wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum będą mieli zapewniony bezpłatny dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

Uprzejmie informuję, że proces aplikowania o udzielenie dotacji celowej rozpoczął się 15 marca br.

Każda szkoła ma wpływ na moment otrzymania dotacji. Informację lub wniosek, niezbędne do udzielenia dotacji, dyrektorzy szkół mogą składać do organów prowadzących już od połowy marca każdego roku. Jednostka samorządu terytorialnego może dysponować środkami na zakup podręczników już od maja. Przekazanie dotacji odbywa się najpóźniej do 15 października danego roku.

Jednocześnie przypominamy, że do 25 sierpnia br. dyrektor szkoły ma obowiązek przygotowania aktualizacji informacji lub wniosku, uwzględniających wyniki postępowania rekrutacyjnego. Natomiast do 15 września br. dyrektor szkoły ma możliwość aktualizacji liczby uczniów.

Informacje na temat składania zapotrzebowania na podręczniki zapewniane przez MEN:

 „Nasz elementarz" - podręcznik do klasy I,

 „Nasza szkoła” - podręcznik do klasy II szkoły podstawowej,

 

są dostępne pod adresami:

http://www.naszelementarz.men.gov.pl;

http://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/program-darmowy-podrecznik/podrecznik-...

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej


" Literacka podróż z Panem Samochodzikiem"

 

            Pod takim hasłem odbyła się w dniu 9 czerwca 2015r. IV już edycja Międzyszkolnego Konkursu Literackiego organizowanego w Zespole Szkół w Chmielniku. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Kuratora Oświaty w Rzeszowie, znajduje się również w „Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum”. Współorganizatorem przedsięwzięcia była Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku.

 Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Doliny Strugu. W rywalizacji wzięło udział 26 uczniów z 10 szkół, w tym 3 gimnazja oraz 7 szkół podstawowych:

·   Gimnazjum w Hyżnem,

·  Społeczne Gimnazjum Doliny Strugu w Chmielniku,

·   Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku,

·   Szkoła Podstawowa im. Władysława Sikorskiego w Hyżnem,

·   Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej,

·   Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce,

·   Szkoła Podstawowa w Borku Starym,

·   Szkoła Podstawowa nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku,

·   Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Chmielniku            ,

·   Szkoła Podstawowa nr 3 im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku.

            Konkurs składał się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego. Pierwszy etap polegał na rozwiązaniu testu. W drugim etapie - ustnym - wzięli udział uczniowie, którzy w części pisemnej uzyskali najwyższe wyniki. Część pisemną oceniali wszyscy nauczyciele, którzy przybyli wraz z uczniami na spotkanie, zaś część ustną oceniała komisja konkursowa w składzie:

·  pani Beata Wojnarowicz-Hondz ( kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku) - przewodnicząca komisji

·  pani Daria Głodowska ( nauczyciel Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku) - członek

·  pan Andrzej Pieczonka ( nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej ) - członek.

           Przed rozpoczęciem konkursu wszyscy uczestnicy, wraz z opiekunami, zebrali się w sali gimnastycznej naszej szkoły, gdzie zostali powitani przez panią dyrektor Zespołu Szkół w Chmielniku mgr Barbarę Muchę. Następnie został przypomniany regulamin konkursu oraz przedstawiona komisja konkursowa. W dalszej części uczestnicy wylosowali kartki z kodami, które później zapisali na swoich testach. Po zajęciu miejsc przy oddzielnych stolikach uczniowie rozpoczęli część pisemną konkursu, która trwała 60 min. Gdy zakończył się etap pisemny, prace zostały zebrane i przekazane komisji. Natomiast  uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek oraz obejrzeli występy muzyczno – wokalne w wykonaniu uczniów naszego Zespołu Szkół . Po ocenieniu testów została wyłoniona grupa uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu ustnego. Do części ustnej zakwalifikowało się 10 uczniów ze szkół podstawowych oraz 5 z gimnazjów. W drugim etapie uczestnicy losowali zestaw pytań i odpowiadali na nie przed komisją konkursową.

           Po zakończeniu drugiego etapu jurorzy zsumowali punkty za obie części konkursu i wyłonili laureatów.

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody. Dyplomy i drobne upominki zostały wręczone również wszystkim uczestnikom.

 

Dziękujemy wszystkim szkołom, które wzięły udział w konkursie.


ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

        W dniu 30.04.2015r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Akademię z tej okazji przygotowali uczniowie szkoły podstawowej - zerówki oraz kl. VI - pod kierunkiem nauczycieli. Przepiękne przedstawienie, połączone z patriotycznymi piosenkami w wykonaniu szkolnego chórku, przybliżyło widzom  to jakże doniosłe, nie tylko w dziejach naszej ojczyzny, ale całej Europy, wydarzenie.

 


„ WYBIERZ Z GŁOWĄ SZKOŁĘ NOWĄ”

Pod takim hasłem odbyły się w Zespole Szkół w Chmielniku Targi Edukacyjne 2015.

29 kwietnia 2015r. dwadzieścia jeden szkół ponadgimnazjalnych z Rzeszowa i okolic zaprezentowało swoją ofertę edukacyjną uczniom Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku. Wśród naszych gości znaleźli się przedstawiciele następujących szkół:

1.      Zespół Szkół Techniczno -Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie k. Rzeszowa

2.      Zespół Szkół w Tyczynie

3.      Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie

4.      Zespół Szkół Spożywczych im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie

5.      Zespół Szkół Plastycznych im. P. Michałowskiego w Rzeszowie

6.      VIII Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 3 im. S. Wyspiańskiego w Rzeszowie  

7.      TEB Edukacja Rzeszów ul. Żeromskiego

8.      Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie

9.      Akademia Rzeszów  – Technikum dla młodzieży

10.   Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie

11.   Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

12.   Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie

13.   Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie

14.   Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie

15.   Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie

16.   Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie

17.   Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie

18.   Społeczne Liceum Doliny Strugu w Chmielniku 

19.   Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie

20.   Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

21.   Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Każda ze szkół starała się zareklamować w atrakcyjny i oryginalny sposób. Uczniowie otrzymali także wiele materiałów informacyjnych dotyczących specyfiki poszczególnych szkół. Mogli wziąć również udział w konkursach, wygrywając przy tym atrakcyjne nagrody. 

Obejrzenie przygotowanych stoisk oraz rzeczowa rozmowa z przedstawicielami zaproszonych placówek z pewnością pomogą naszym uczniom w podjęciu jednej z najważniejszych decyzji w życiu, jaką jest wybór szkoły.

Dziękujemy wszystkim szkołom, które wzięły udział w naszym przedsięwzięciu.


Uczniowie Zespołu Szkół w Chmielniku biorą udział w trzyletnim projekcie „ Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia” realizowanym przez Stowarzyszenie „ Ekoskop” w Rzeszowie. Więcej informacji na temat tego projektu można znaleźć w zakładce GIMNAZJUM. Znajdują się tam również zdjęcia z podsumowania projektu.

     Na ostatnich zajęciach projektowych ze strony Pani Koordynator  padło pytanie, gdzie będzie najlepsze miejsce do zasadzenia zestawu ziół i roślin zwabiających owady, które szkoły kampanii „Łąki św. Franciszka” otrzymały w ramach wspólnych działań. Celem tego zakupu było umożliwienie uczniom obserwacji owadów (głownie motyli i błonkówek) już tej wiosny, w czasie gdy nasze posiane w marcu łąki będą dopiero przygotowały się do zakwitania. Dlatego, według mnie, zestawy ziół powinny znaleźć się jak najbliżej hotelików dla owadów, …bo co to za hotel w którym nie ma dobrej restauracji? Proszę zobaczyć jak wspaniałe hoteliki zbudowali uczniowie w Zespole Szkół w Chmielniku. Tu hoteliki dla owadów są niezwykle „wypasione”! Gratulacje dla szkolnego Koordynatora projektu i uczniów oraz rodziców!

Koordynator Mirek R.


Uczennice naszego gimnazjum: Aleksandra Chwaszcz, Andżelika Szydełko, Patrycja Szyszka, Patrycja Cyrul, Katarzyna Czarnota i Maja Sitarz wzięły udział w konkursie literackim: " Mój Arsenał", który został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego.

Aleksandra Chwaszcz, uczennica kl. IIIa, zdobyła wyróżnienie w tym konkursie.

Wszystkie uczestniczki zostały zaproszone do Pałacu Prezydenckiego na uroczyste rozstrzygnięcie tego konkursu i otrzymały cenne nagrody.


Uczniowie z klas pierwszych i drugich gimnazjum wybrali się podczas ferii na lodowisko.

 

 

 


Wyjazy na narty do Puław, nie tylko podczas ferii, są atrakcją dla uczniów naszej szkoły.

 

 


 

Harcerze z naszej szkoły spotkali się tradycyjnie podczas ferii na biwaku.


ROK KOLBERGA W NASZEJ SZKOLE

     Rok 2014 poświęcony był wybitnemu badaczowi polskiej kultury ludowej, Oskarowi Kolbergowi. Z tej okazji w naszej szkole odbyło się spotkanie środowiskowe przybliżające dokonania tego wielkiego miłośnika folkloru. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości a także rodziców, którzy mogli posłuchać tematycznych wierszy, piosenek ludowych i podziwiać tańce ludowe w wykonaniu naszych uczniów.

 


     Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Jest obchodzone na pamiątkę 11 listopada 1918r., kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli. Z tej okazji w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów kl. II-ich gimnazjum. Wzruszający program artystyczny dopełniły piękne pieśni patriotyczne w wykonaniu szkolnego chórku.


   WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH -

                                                              CZAS ZADUMY

Groby, znicze. W tym dniu wspominamy tych, którzy już odeszli. 

Uczniowie naszego Zespołu Szkół włączyli się w coroczną akcję " Światełko Pamięci dla Łyczakowa".

Harcerze tradycyjnie pełnili honorową wartę przy mogile żołnierzy AK na miejscowym cmentarzu.


DZIEŃ NAUCZYCIELA W ZESPOLE SZKÓŁ W CHMIELNIKU

 

  Święto Edukacji Narodowej przebiegało w naszej szkole w niecodziennej i niepowtarzalnej atmosferze. W tym dniu nie było zajęć dydaktycznych. Uczniowie uczestniczyli w spektakularnych pokazach z fizyki i chemii przygotowanych przez młodych pasjonatów tych dziedzin wiedzy z klasy IIIa (realizujących projekt EDUSCIENCE) pod kierunkiem nauczycielki fizyki - pani Katarzyny Kasprzyk. Podczas ciekawych doświadczeń można było zobaczyć m.in. dymiące wulkany, chmurę w butelce, ocean w butelce, ciecz nienewtonowską, lewitujący globus, siłę wyporu, obwody elektryczne, kulę plazmową.

            Szanowne Grono Pedagogiczne na czele z panią dyrektor Zespołu Szkół - Barbarą Muchą i panią wicedyrektor - Katarzyną Kwiatkowską, spotkało się z zaproszonymi gośćmi: panem Krzysztofem Gradem - Wójtem Gminy Chmielnik, panią Magdaleną Wdowik - Reczek - Sekretarz Gminy, panem Antonim Dzierżakiem - Przewodniczącym Rady Gminy, panią Beatą Wojnarowicz - Hondz - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku oraz rodzicami. Z ust gości popłynęły okolicznościowe życzenia. Również Pani Dyrektor złożyła życzenia na ręce wszystkich pracowników szkoły. Spotkanie uatrakcyjnił film nakręcony podczas prezentowania doświadczeń.


   Zespół Szkół w Chmielniku bierze udział w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie "EKOSKOP" w ramach Funduszy Małych Grantów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.                                                  

W ramach projektu Stowarzyszenie "EKOSKOP" realizuje zadania:

1.     „Podkarpacki EkoMobil"  - zakup i wyposażenie samochodu „mini laboratorium” do prowadzenia terenowych warsztatów edukacyjnych.

2.     „Laboratorium bioróżnorodności” – warsztaty plenerowe i stacjonarne dla 40 szkół i 10 lokalnych Centrów Edukacji Ekologicznej (CEE) z wykorzystaniem ekomobila, spektaklami "Teatru Bioróżnorodności" i interaktywnymi szkoleniami oraz  wystawą „ALARM dla  bioróżnorodności”.

3.     „Paszport do Ekolandii" – organizacja  7-godzinnych autokarowo-pieszych wypraw do 5 rezerwatów,

4.     „Łąki  św. Franciszka” – 20 szkolnych kampanii siania kwietnych łąk dla motyli, pszczół i trzmieli, budowania „hoteli dla owadów"  i noclegowni dla  nietoperzy.

5.     „Akademia Bioróżnorodności” – organizacja w nowo oddanym lokalu  PCEE w Rzeszowie 62 warsztatów dla liderów, spektakle „Teatru Bioróżnorodności”, wydanie kolorowej autorskiej mapy o bioróżnorodności Podkarpacia,  przygotowanie 2 happeningów, 20 audycji radiowych, serwisu internetowego.

6.     „Rzeszowska Amazonia" – obserwacje bioróżnorodności w trakcie  318 godzin rejsu cichobieżnym katamaranem po zalewie rzeszowskim dla 3468 osób.

7.     „12 Twarzy Natury" – konkurs plastyczny dla szkół Podkarpacia na kolaż z elementów naturalnych (liście, piasek, nasiona, kwiaty, źdźbła) o pięknie lokalnych środowisk przyrodniczych. Wydanie 13-kartowego kalendarza promującego projekt.


Szkolna kampania „Łąki św. Franciszka” w ramach projektu „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”

1.     Organizatorem kampanii, w ramach projektu „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, jest Stowarzyszenie „EKOSKOP”  oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzeszowie.

2.     Celem kampanii jest zainteresowanie najmłodszych problemem utraty bioróżnorodności, zaciekawienie uczniów praktycznymi działaniami na rzecz ochrony środowiska, kształtowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko, a w szczególności zachowaniu lub przywróceniu  bioróżnorodności podkarpackich środowisk przyrodniczych.