Dyrektor

Dyrektor Zespołu Szkół w Chmielniku: mgr Barbara Mucha