Lista przyjętych uczniów

   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POR. JANA BAŁDY

Lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

ODDZIAŁ 01

 1. SP1066
 2. SP1014
 3. SP1018
 4. SP1015
 5. SP1021
 6. SP1070
 7. SP1041
 8. SP1075
 9. SP1036
 10. SP1076
 11. SP1006
 12. SP1063
 13. SP1057
 14. SP1004
 15. SP1007
 16. SP1034
 17. SP1046
 18. SP1020
 19. SP1043
 20. SP1047
 21. SP1073
 22. SP1072

ODDZIAŁ 02

 1. SP1030
 2. SP1027
 3. SP1055
 4. SP1052
 5. SP1040
 6. SP1053
 7. SP1039
 8. SP1013
 9.  SP1019
 10. SP1074
 11. SP1049
 12. SP1067
 13. SP1023
 14. SP1065
 15. SP1035
 16. SP1025
 17. SP1026
 18. SP1032
 19. SP1058
 20. SP1045
 21.  SP1051
 22. SP1038
 23. SP1028
 24. SP1029

    ODDZIAŁ 03

 1. SP1069
 2. SP1056
 3. SP1009
 4. SP1060
 5. SP1012
 6. SP1050
 7.  SP1005
 8. SP1031
 9. SP1064
 10. SP1003
 11. SP1037
 12.  SP1033
 13. SP1042
 14. SP1010
 15. SP1044
 16. SP1016
 17. SP1017
 18. SP1068
 19. SP1048
 20. SP1071

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KL. I

w Szkole Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku

na rok szkolny 2018/2019

 

 1. SP1. 1. 12
 2. SP1. 1. 08
 3. SP1. 1. 17
 4. SP1. 1. 09
 5. SP1. 1. 14
 6. SP1. 1. 18
 7. SP1. 1. 02
 8. SP1. 1. 04
 9. SP1. 1. 21
 10.  SP1. 1. 03
 11. SP1. 1. 15
 12.  SP1. 1. 13
 13.  SP1. 1. 01
 14.  SP1. 1. 22
 15.  SP1. 1. 11
 16.  SP1. 1. 05
 17.  SP1. 1. 06
 18.  SP1. 1. 23
 19.  SP1. 1. 16
 20.  SP1. 1. 10
 21.  SP1. 1. 19
 22.  SP1. 1. 20
 23.  SP1. 1. 07