Kalendarz Uroczystości Szkolnych

 

 

                                  

 

Kalendarz  uroczystości

Szkoły Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy

w Chmielniku

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Termin

Uroczystości w szkole

Osoby odpowiedzialne

Wrzesień

04.09.2017r.

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

p. Dyrektor szkoły, wszyscy  nauczyciele

29. 09. 2017r.

Święto Patronów szkół – upamiętnienie rocznicy wybuchu II wojny światowej

p. Dyrektor szkoły, klasa III A i klasa VI z wychowawcami, p. D. Trojan, p. A. Bester, p. E. Dąbrowska

 

                                                                                 Październik

          11. 10. 2017r.

 

Pasowanie na ucznia - SP

 

p. A. Leśniak, p. B. Buż, p.E.Dąbrowska

 

        13.10.2017r.

Dzień Edukacji Narodowej

Klasa VII SP i  III B G z wychowawcami

p. A. Trawka, SU SP i G (współpraca)

Listopad

         9.11. 2017r. 

Pasowanie na przedszkolaka                     i starszaka

p. A.Trawka - Ferenc,  p. J. Urbańska,  p. J. Gleń, p. S. Nakonieczna

        10.11.2017r.

Święto Niepodległości

Klasa III A, III B SP z  wychowawcami,  p. A. Sowa,  p. A. Trawka, chór szkolny

 

Grudzień

       14. 12. 2017r.

Spotkanie środowiskowe

p. D. Głodowska, p. B. Piernicka, W. Rak oraz pozostali  nauczyciele

       22.12.2017r.

Boże Narodzenie 2017 – program artystyczny, spotkanie opłatkowe przy wigilijnym stole

Klasy II A G   z wychowawcą, p. D. Noworól, E. Dąbrowska, Rady Rodziców SP i G

Styczeń

 

      16.01.2018r.

Zabawa choinkowa SP

p. Dyrektor szkoły, wychowawcy klas, oraz pozostali nauczyciele, Samorząd Uczniowski, Rady Rodziców SP

      17. 01.2018r.

Zabawa choinkowa G, klasa VII SP

p. Dyrektor szkoły, wychowawcy klas, oraz pozostali nauczyciele, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców G i SP

      24. 01. 2018r.

Dzień Babci i Dziadka

oddziały przedszkolne, klasy I – III SP  z wychowawcami, p. A. Bester

 

 

 

Marzec

          28.03. 2018r.

Program wielkopostny 2018

Klasy IV, V SP z  wychowawcami, p. D. Trojan, p. P. Baran

Kwiecień

 

          11. 04. 2018r.

Dzień Pamięci Ofiar Katynia – audycja radiowa

Klasa II B G z wychowawcą, p. E. Chwajta

          27.04.2018r.

Święto Konstytucji 3 Maja

Klasy II A i II B G z wychowawcami,

p. E. Chwajta, p. E. Dąbrowska

 

Maj

11.05.2018r.

Program poświecony Papieżowi Janowi Pawłowi II

Klasy  VI - VII wychowawcami,

s. M. Socha, p. A. Sowa, ks. M. Cymbała,

25.05.2018r.

Dzień Rodziny

 Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum    z  wychowawcami oraz pozostali nauczyciele, Rada Rodziców,  koordynatorki: p.A.Gawron, p. K. Wąsacz,

Czerwiec

22.06.2018r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego, pożegnanie absolwentów G

Klasy II i III G z wychowawcami

Inne wydarzenia

Październik/listopad

26 -29.10.2017r.

01.11.2017r.

Wszystkich Świętych. Zaduszki.

Porządkowanie opuszczonych  grobów. Zapalenie zniczy na  mogile żołnierzy AK - na miejscowym cmentarzu, harcerska warta

Wychowawcy klas SP i G, ZHP SP i G

Grudzień

06.12.2017r.

Szkolne mikołajki

Samorządy Uczniowskie SP i G,   Rady Rodziców SP i G

Styczeń  2018r.

Marzec/Kwiecień 2018r.

Odwiedziny pensjonariuszy DPS – u w Chmielniku

 

ZHP i wolontariusze, p. A. Bukała,

 p. A. Miszczyńska

Kwiecień

2018r.

Pasowanie uczniów klasy I SP na czytelnika

p.  E. Dąbrowska

 

     25.04.2018 r.

Targi Edukacyjne

p. A. Miszczyńska  oraz wszyscy nauczyciele

 

 

Inne działania

  1. Ekologia w szkole:

 Dzień Ziemi  - kwiecień 2018r.  koordynator: p. J. Gawron; współdziałanie: p. E. Dąbrowska  i pozostali nauczyciele

  • zbiórka nakrętek i baterii (wychowawcy i samorządy G i SP)

2. Konkursy i przeglądy:

                  -   ortograficzny – „Szkolny Mistrz  Ortografii” – klasy II, III G i VII SP (p. D. Głodowska, 

                 p. B. Piernicka   

                  - szkolny konkurs ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii dla klas IV – VI SP (A. Bukała)                               

·         plastyczne (p. D.  Noworól, E. Dąbrowska, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i oddziałów przedszkolnych)

·         czytelnicze ( p. B. Piernicka,  p. E.  Dąbrowska, A. Bukała, D. Głodowska, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej)

·         literacki: (p. D. Głodowska, p. B.  Piernicka, W. Rak)

·         językowe (p. J. Standyło, p.B.Buż,  p. J.  Samagalska,)

·         teatrzyków przedszkolnych – p. A. Trawka – Ferenc, p. J. Urbańska, p. J. Gleń, p. S. Nakonieczna

  1. Wycieczki szkolne, wyjazdy do kina, teatru ( wychowawcy, nauczyciele)
  2. Dyskoteki ( andrzejkowa, choinkowa, walentynkowa, inne  – wychowawcy klas, nauczyciele)
  3. Zawody sportowe (p.  E. Suszek – Kuźmiak, p. W.  Rak, p. R. Ziarno)